Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2013 15:12

Περίληψη & Διακήρυξη εκμίσθωσης καταστήματος «Κληροδοτήματος Κλεάρχου Τσουρίδη», επί των οδών Αρχ. Χρύσανθου και Φιλικής Εταιρίας 19-21 / Κομοτηνή