Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 15:07

Νεολαία σε κίνηση – Στήριξη των νέων της Ευρώπης

Yom1

 

Πέντε εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι αναζητούν εργασία. Πολλοί από αυτούς θα χάσουν ευκαιρίες επειδή δεν διαθέτουν κατάλληλα προσόντα ή εμπειρία. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», μια νέα εμβληματική πρωτοβουλία που έχει ως σκοπό να βοηθήσει αυτούς τους νέους να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν την πρώτη τους εργασία. Μέρος της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» προτείνει 28 βασικές δράσεις που έχουν ως στόχο να καταστήσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση πιο κατάλληλες για τις ανάγκες των νέων και να ενθαρρύνουν περισσότερους από αυτούς να εκμεταλλευτούν τις νέες υποτροφίες της ΕΕ για σπουδές ή κατάρτιση σε άλλη χώρα. Έτσι θα αυξηθεί η απασχολησιμότητα των νέων και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε Κίνηση». Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει σημαντικά μέσω των Προγραμμάτων Κινητικότητας που διαχειρίζεται (  Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig) στην επιτυχή διάδοση της πρωτοβουλίας.

Το ΙΚΥ συμμετείχε στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις που πραγματοποίησε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Νεολαία σε κίνηση”, στις 9-10 Νοεμβρίου 2012, στην Πάτρα και στις 18-20 Απριλίου, στο Βόλο. Η επόμενη εκδήλωση θα γίνει στις 11-13 Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα!

 

Διαβάστε περισσότερα:


·    Δικτυακός τόπος για τη «Νεολαία σε κίνηση» http://ec.europa.eu/youthonthemove/
·    Συνολική στρατηγική για τη «Νεολαία σε κίνηση»
·    Νεολαία σε κίνηση – Περίληψη για τον πολίτη
·    Ενημερωτικό Φυλλάδιο


Δείτε εδώ το video