Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012 00:00

Hμερίδες ενημέρωσης για τις δράσεις του τομεακού προγράμματος Comenius, Κoζάνη 10/12/2012 και Μυτιλήνη 17/12/2012

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση, προγραμματίζει τη διεξαγωγή ημερίδων με στόχο την προώθηση της ενημέρωσης για τις δράσεις του τομεακού προγράμματος Comenius και την ενίσχυση της συμμετοχής από εκπαιδευτικούς και σχολεία που εμπίπτουν στην ομάδα στόχο του εν λόγω προγράμματος. Oι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στην Κοζάνη και τη Μυτιλήνη, έδρες των περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου αντίστοιχα, στις 10 και 17 Δεκεμβρίου 2012.