Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 15:02

Οργανισμός/ Επιχείρηση Υποδοχής φοιτητών Erasmus

ekt wmb

Στελέχη επιχειρήσεων /οργανισμών καθώς και επαγγελματίες διάφορων κλάδων (π.χ. γιατροί, αρχιτέκτονες, κ.α.)  μπορούν να κληθούν από ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης με σκοπό τη διδασκαλία.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις/οργανισμοί και λοιποί οργανισμοί απασχόλησης μπορούν να υποδεχτούν φοιτητές  ERASMUS από το εξωτερικό για πρακτική άσκηση.