Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 15:38

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

                     IKY.jpgGreece.gif   

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / Ministry of Education and Religious Affairs

 

www.minedu.gr

European Commission- Erasmus+

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

CEDEFOP

 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ/ INEDIVIM

 

http://ify.gr/

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ National Documentation Center

 

http://www.ekt.gr/

Πρόγραμμα Horizon 2020/ Horizon 2020 Programme

 

http://www.gsae.edu.gr/el/

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης/ General Secretariat for Lifelong Learning

 

http://www.gsae.edu.gr/el/

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων/ National Qualifications Framework

 

http://www.nqf.gov.gr/

Διαύγεια/ Diavgeia

 

http://et.diavgeia.gov.gr/

ΕΟΠΠΕΠ/ National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance

 

www.eoppep.gr

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΔΒΜ)

 

http://www.edulll.gr/

Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες

 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

We Mean Business Campaign

 

http://we-mean-business.europa.eu/

 

Ελληνικά Πανεπιστήμια

Aνώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

 

www.asfa.gr

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

www.auth.gr

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

www.aua.gr

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

www.duth.gr

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

www.uoa.gr

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

www.ntua.gr

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

www.eap.gr

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

www.ionio.gr

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

www.aueb.gr

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

www.aegean.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

www.uth.gr

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

www.uoi.gr

Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

www.uoc.gr

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

www.uom.gr

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

www.uowm.gr

Πανεπιστήμιο Πατρών

 

www.upatras.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

www.uop.gr

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος

 

www.ucg.gr

Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

www.panteion.gr

Πολυτεχνείο Κρήτης

 

www.tuc.gr

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

www.hua.gr

Ελληνικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

   

Τ.Ε.Ι Αθήνων

 

www.teiath.gr

T.E.I. Θεσσαλονίκης

 

www.teimes.gr

T.E.I. Ηπείρου

 

www.teiep.gr

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

 

www.teicrete.gr

T.E.I. Καβάλας

 

www.teithe.gr

T.E.I. Καλαμάτας

 

www.teiion.gr

T.E.I. Κρήτης

 

www.teikal.gr

T.E.I. Δυτικής Μακεδονίας

 

www.teikav.edu.gr

T.E.I. Μεσσολογγίου

 

www.teikoz.gr

T.E.I. Λαμίας

 

www.teilam.gr

T.E.I. Λάρισσας

 

www.teilar.gr

T.E.I. Πατρών

 

www.teipat.gr

T.E.I. Πειραιώς

 

www.teipir.gr

T.E.I. Σερρών

 

www.teiser.gr

T.E.I. Χαλκίδος

 

www.teihal.gr