Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 14:54

Σεμινάρια Εξεύρεσης Εταίρων

iky             logo llp

Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθηση
Σεμινάρια Εξεύρεσης Εταίρων Comenius

Τα σεμινάρια εξεύρεσης εταίρων διοργανώνονται από τις Εθνικές Μονάδες των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης . Σκοπός τους είναι η συνάντηση εκπροσώπων επιλέξιμων Ιδρυμάτων από διαφορετικές χώρες και η από κοινού προετοιμασία των σχετικών αιτήσεων χρηματοδότησης (Πολυμερείς και Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις, Συμπράξεις Comenius Regio, Πολυμερή Σχέδια και Δίκτυα Comenius).


Το I.K.Y., ως Εθνική Μονάδα, δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στους εκπροσώπους των παραπάνω Ιδρυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν, καλύπτοντας τα έξοδα μετακίνησης και συμμετοχής μέσω της Δράσης Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις Comenius.

To I.K.Y., θα εξετάσει αιτήσεις Προπαρασκευαστικής Επίσκεψης, που θα παραληφθούν από την Υπηρεσία μέχρι την αναγραφόμενη  προθεσμία για κάθε σεμινάριο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   pdfDownload