Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 11:13

Σχολικές Συμπράξεις

 logo 2009-2011Μια Σχολική Σύμπραξη Comenius αποτελείται από σχολεία διαφορετικών χωρών και υλοποιεί ένα Κοινό Σχέδιο Μάθησης (project) διάρκειας 2 ετών.  Το Κοινό Σχέδιο Μάθησης δίνει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες μια ευκαιρία να εργαστούν μαζί σε ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μπορεί να εστιάζει στην ενεργό συμμετοχή μαθητών ή να επικεντρώνεται σε παιδαγωγικές ή διοικητικές πρακτικές που αναπτύσσονται κυρίως από εκπαιδευτικούς ή να είναι προσανατολισμένο στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Οι Σχολικές Συμπράξεις Comenius βοηθούν επίσης τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν και να βελτιώσουν δεξιότητες οργανωτικές, κοινωνικές, χρήσης ξένων γλωσσών και τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στην περίπτωση των γλωσσικά προσανατολισμένων Σχεδίων Μάθησης, η Σύμπραξη αποτελείται από 2 σχολεία χωρών όπου ομιλείται διαφορετική γλώσσα (Διμερείς Συμπράξεις). Σε κάθε άλλη περίπτωση η Σύμπραξη αποτελείται από σχολεία από 3 τουλάχιστον χώρες (Πολυμερείς Συμπράξεις).

Κατεβάστε έδω την (Έκθεση Προόδου Σχολικών Συμπράξεων Comenius)

 

europeansharestreasuretwinning