Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013 10:29

22/4/2013 1η Συνάντηση Εργασίας ECVET (Training Event), Αθήνα

ecvetlogo

ecvetexpertsΤο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, διοργάνωσε την 1η Συνάντηση Εργασίας/Peer Learning Activity στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης National Teams of ECVET Experts. Το “training event” είχε θέμα την «Παρουσίαση, αξιολόγηση και βελτίωση του Οδηγού Εφαρμογής του «Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» ECVET στην Ελλάδα μέσω της οργάνωσης θεματικών εργαστηρίων (workshops) σε ειδική συνάντηση εργασίας με ενδιαφερόμενες δομές και φορείς ΕΕΚ».

Η Συνάντηση Εργασίας άνοιξε με την εισαγωγική παρουσίαση της Συντονίστριας του Προγράμματος Leonardo da Vinci, Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα, η οποία μίλησε για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της ομάδας του έργου ECVET και για τις προκλήσεις που αναδύονται μέσα από αυτή τη δράση. Ακολούθησε παρουσίαση από τον Δρ. Γιάννη Καπουτσή από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Μέλος του ECVET User's group, για τους πυλώνες του ECVET εκθέτοντας αναλυτικά τη δόμηση, τη στοχοθεσία και το περιεχόμενο αυτού του εργαλείου.
Στην συνάντηση συμμετείχε η ομάδα των Εμπειρογνωμόνων για το ECVET κος Γεώργιος Ζαρίφης, Καθηγητής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο κος Νίκος Φωτόπουλος, Λέκτορας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Επιστημονικός Συνεργάτης στη ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με παρουσιάσεις αντίστοιχα που αφορούσαν στην εισαγωγή των ενδιαφερόμενων δομών και φορέων ΕΕΚ στον τρόπο χρήσης και διαχείρισης του ECVET μέσω της παρουσίασης ενός πρωτόλειου «Οδηγού Εφαρμογής ECVET» προσαρμοσμένου στα Ελληνικά δεδομένα.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων οργανώθηκαν τρία θεματικά εργαστήρια. Το πρώτο αφορούσε στους στόχους εφαρμογής του ECVET, το δεύτερο στις διαδικασίες εφαρμογής του και το τρίτο στους τρόπους διαχείρισης του ECVET και στη μεθοδολογία σύναψης μνημονίων συνεργασίας και πρωτοκόλλων κινητικότητας. Σε αυτά οι συμμετέχοντες εναλλάσσονταν ανά 30 λεπτά με στόχο την πλήρη καταγραφή των απόψεων και της εμπειρίας τους. Στο κάθε εργαστήριο υπήρχε εκτός από τον συντονιστή (moderator) και ένας εισηγητής (rapporteur) - εκπρόσωπος από την ΕΜ-ΙΚΥ και συγκεκριμένα από την ομάδα του προγράμματος Leonardo da Vinci, ο οποίος κατέγραφε και κωδικοποιούσε την όλη διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων οι εισηγητές παρουσίασαν κωδικοποιημένα τα βασικότερα σημεία της συζήτησης των εργαστηρίων.

Η συνάντηση διήρκησε συνολικά 5 ώρες ενώ σε αυτήν εκτός από τους Εμπειρογνώμονες της Δράσης National Teams of ECVET Experts και της ομάδας του προγράμματος Leonardo da Vinci συμμετείχαν ενεργά 30 εκπρόσωποι δομών φορέων ΕΕΚ καθώς και άλλων εμπλεκομένων φορέων, οι οποίοι επιλέχθηκαν βάσει της εμπειρίας τους στον χώρο της ΕΕΚ. Στο τέλος δόθηκαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης τα οποία ήταν προσαρμοσμένα έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αξιολόγηση της δομής και του περιεχομένου του Οδηγού Εφαρμογής ECVET καθώς και του τρόπου οργάνωσης και διενέργειας του Peer Learning Activity.

Δείτε τις Παρουσιάσεις  

 

 

Έκθεση εικόνων