iky-logo-web-2014.jpg                 

 

         

       MAIN_LLP_GIF.gif

 
Comenius

Comenius

Σχολική Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα Comenius απευθύνεται σε:Μαθητές της προσχολικής και της σχολικής εκπαίδευσης μέχρι το τέλος της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,διδακτικό προσωπικό, προσωπικό υποστήριξης και διοικητικό προσωπικό στα σχολεία, όπως ορίζονται από τα…

More...

Erasmus

Erasmus

Ανώτατη Εκπαίδευση

Το ΕRASMUS,  αποτελεί την ναυαρχίδα των προγραμμάτων εκπαίδευσης  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της κινητικότητας και της συνεργασίας στην Ανώτατη εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

More...

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση βρίσκεται στο επίκεντρο του Προγράμματος Leonardo da Vinci, το οποίο- ως τομεακό Πρόγραμμα του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού Προγράμματος Δια βίου Μάθηση- καλείται να συνεισφέρει στην ανάδειξη…

More...

Grundtvig

Grundtvig

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μέσω του Προγράμματος Grundtvig η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχορηγεί δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείςεκπαίδευσης ενηλίκων.

More...

 Study Visits

Study Visits

Επισκέψεις Μελέτης

Η ανάπτυξη πολιτικών καθώς και η ενθάρρυνση και υποστήριξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δια βίου μάθηση, αποτελεί κύριο σκοπό του προγράμματος των Επισκέψεων Μελέτης ιδίως στο πλαίσιο της…

More...

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
Είστε εδώ:Ευρωπαϊκά Προγράμματα»Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS
Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 11:11

FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS

Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “National Teams of Bologna Experts 2011- 2013” το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα του προγράμματος LLP/Erasmus, σε συνεργασία με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., είχε αναλάβει ενημερωτική δράση και είχε διοργανώσει Συναντήσεις Ευαισθητοποίησης σε θέματα που αφορούν τη σωστή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και τη χορήγηση του Παραρτήματος Διπλώματος (DS) σε όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Στις Συναντήσεις Ευαισθητοποίησης παρευρίσκοντο άτομα από το εκάστοτε Ίδρυμα, που είχαν κληθεί να λάβουν μέρος στη διαχείριση του προγράμματος LLP/Erasmus ή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το σύστημα ECTS και το Παράρτημα Διπλώματος (DS). Οι Συναντήσεις αυτές, αφενός μεν προσέφεραν σε βάθος ενημέρωση που δεν επιτυγχάνεται πάντα στις πολυπληθείς συναντήσεις που οργανώνει η Εθνική Μονάδα/ ΙΚΥ, αφετέρου δε, στο πλαίσιο μίας αμφίδρομης ανταλλαγής απόψεων, έδωσαν στην Εθνική Μονάδα την ευκαιρία να κατανοήσει πληρέστερα τις δυσκολίες εφαρμογής του ECTS και απονομής του DS που αντιμετωπίζει κάθε Ίδρυμα.

Προϊόν των Συναντήσεων Ευαισθητοποίησης είναι οι ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν. Η καταγραφή τους έγινε από την συμμετέχουσα υπάλληλο της Εθνικής Μονάδας στις προαναφερόμενες συναντήσεις και οι απαντήσεις δόθηκαν από την κυρία Αικατερίνη Γαλανάκη, Εθνική Εμπειρογνώμονα (Bologna Expert), Υπεύθυνη του Γραφείου Kιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των διδακτικών και των πιστωτικών μονάδων;
Οι διδακτικές μονάδες εκφράζουν τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Οι πιστωτικές μονάδες αναφέρονται στο φόρτο εργασίας του φοιτητή προκειμένου να επιτύχει τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο φόρτος εργασίας περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές συνιστώσες του μαθήματος, επομένως και τις ώρες διδασκαλίας. Κατόπιν τούτου είναι προφανές ότι ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων είναι μεγαλύτερος εκείνου των διδακτικών μονάδων.

2. Στο Παράρτημα Διπλώματος καταγράφουμε και τις διδακτικές μονάδες;
Η Υπουργική Απόφαση για το Παράρτημα Kιπλώματος εξεδόθη το 2006. Σε αυτήν αναφέρεται ότι μπορούν να εμφανίζονται και οι διδακτικές μονάδες. Αυτό περιελήφθη προφανώς διότι τα Ιδρύματα δεν ήταν ακόμα εξοικειωμένα με την εφαρμογή των πιστωτικών μονάδων. Σήμερα όμως σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια, γίνεται αναφορά μόνον σε ΠΜ και έτσι γίνονται κατανοητοί οι τίτλοι
σπουδών. Για παράδειγμα, έχουμε προπτυχιακούς τίτλους με 180 πιστωτικές μονάδες, το λιγότερο, δηλ. 3 χρόνια σπουδές, προπτυχιακούς τίτλους με 240 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή 4 χρόνια σπουδές και μεταπτυχιακούς τίτλους με 60 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή
2 εξάμηνα σπουδές, κλπ.

3. Οι διδακτικές μονάδες είναι ξεκάθαρες, ενώ οι πιστωτικές δεν είναι: διότι μπορεί ένας φοιτητής να έρχεται στα μαθήματα κανονικά, οπότε γι’αυτόν ο φόρτος εργασίας έχει υπολογιστεί κανονικά, όμως ένας άλλος φοιτητής που δεν έρχεται καθόλου στις παραδόσεις, εφόσον δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση στα Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα, είναι σωστό να παίρνει και αυτός τις ίδιες μονάδες;

Το ECTS σαν σύστημα αφορά ΟΛΑ τα Ιδρύματα των Κρατών-Μελών της ΕΕ και των υπολοίπων χωρών που εμπλέκονται στη Kιακήρυξη της Μπολόνια. Εφαρμόζεται σε προγράμματα σπουδών όπου οι φοιτητές παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα, διενεργούν όλες τις απαραίτητες εκπαιδευτικές διαδικασίες και επιτυγχάνουν στο μάθημα με το φόρτο εργασίας που έχει υπολογισθεί για να επιτευχθούν τα αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα (ανά μάθημα και εξάμηνο). Έτσι ο φόρτος εργασίας είναι για όλους ο ίδιος.

4. Καταργείται το σύστημα μετατροπής των βαθμών στο εθνικό μας σύστημα βαθμολόγησης (0-10) στο σύστημα του ECTS;
Μέχρι το 2009 το σύστημα ECTS περιελάμβανε την ECTS κλίμακα βαθμολογίας, η οποία μετά από αναφορές φοιτητών, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιείτο λανθασμένα, με αποτέλεσμα να τυγχάνουν οι φοιτητές άδικης βαθμολογίας κατά την μετατροπή των
βαθμών από το σύστημα βαθμολογίας του Ιδρύματος υποδοχής σε εκείνο του Ιδρύματος προέλευσης, ενώ ο κύριος στόχος της κλίμακας ήταν η δίκαιη μετατροπή των βαθμών από το ένα σύστημα στο άλλο.

Κατόπιν αυτού η Κλίμακα καταργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτάθηκε στο Παράρτημα 3 του ECTS Οδηγού για τους Χρήστες, μία λύση η οποία KΕΝ είναι υποχρεωτική να εφαρμοσθεί και γι’αυτό το λόγο δεν είναι μέσα στο κείμενο του Οδηγού.

Το ECTS ως σύστημα KΕΝ επεμβαίνει στην κλίμακα βαθμολογίας των Ιδρυμάτων των Κρατών-Μελών και KΕΝ καταργεί καμία εθνική κλίμακα. Αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο είναι:
α) η περιγραφή του συστήματος βαθμολογίας στα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας που αποστέλλουν τα Ιδρύματα προέλευσης στα Ιδρύματα υποδοχής για να εμφανισθεί η ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή ΠΡΙΝ την αναχώρησή του για το εξωτερικό
β) η περιγραφή του συστήματος βαθμολογίας του Ιδρύματος υποδοχής στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που αποστέλλει αυτό στο Ίδρυμα προέλευσης, για να εμφανίσει τη βαθμολογία που έλαβε ο φοιτητής ΜΕΤΑ την παρακολούθηση των μαθημάτων και την επιτυχή του εξέταση στο Ίδρυμα υποδοχής.
Με αυτά τα στοιχεία μπορεί το ‘Ίδρυμα προέλευσης να προβεί στην αναγνώριση των βαθμών και τη μετατροπή τους στο δικό του σύστημα βαθμολογίας. Επίσης είναι απολύτως απαραίτητο να εμφανίζεται η κλίμακα βαθμολογίας στην κατάλληλη ιστοσελίδα του κάθε Ιδρύματος (πχ. Ιστοσελίδα πληροφοριών για το Πρόγραμμα Erasmus.

5. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να σβήσουμε την στήλη και να βάλουμε Ν/Α (δεν εφαρμόζεται) στο Παράρτημα Διπλώματος;
Στο Παράρτημα Διπλώματος (υπο-τμήμα 4.3) παρουσιάζουμε ανά στήλη τον κωδικό του μαθήματος, τον τίτλο του μαθήματος, την εξεταστική περίοδο που πέρασε ο φοιτητής το μάθημα, τον βαθμό (σύμφωνα με το σύστημα βαθμολογίας που εφαρμόζουμε στο Ίδρυμά μας) και τέλος τις πιστωτικές μονάδες. Απαραιτήτως στο αντίστοιχο υπο-τμήμα του Παραρτήματος Διπλώματος περιγράφουμε αναλυτικά το σύστημα βαθμολογίας που ισχύει στο Ίδρυμά μας. Kεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί στήλη με διδακτικές μονάδες.

6. Στους εισερχόμενους φοιτητές από double degree (Erasmus Mundus students) ή στους δικούς μας φοιτητές που επιστρέφουν, πως θα γίνεται η μετατροπή των βαθμών που πήραν από το ξένο Ίδρυμα στο δικό μας σύστημα; Υπάρχει κάτι σαν grades conversion table ή εναπόκειται σε μας (π.χ. στο Ίδρυμα) ν’αποφασίσουμε;
Ποτέ ένα Ίδρυμα δεν αποφασίζει αυθαίρετα πώς θα μετατρέψει βαθμούς άλλου Ιδρύματος στο δικό του σύστημα. Είναι απολύτως απαραίτητη η κλίμακα βαθμολογίας του άλλου Ιδρύματος (με τις επεξηγήσεις της), η οποία πρέπει να είναι σεβαστή κατά τη διαδικασία της μετατροπής των βαθμών. Αυτό ισχύει για ΟΛΑ τα προγράμματα φοιτητικής κινητικότητας συμπεριλαμβανομένου του Erasmus Mundus και του TEMPUS.
 http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm

7. Στο πρόγραμμα LLP/Erasmus, σε ότι αφορά στην ανταλλαγή φοιτητών, στο Transcript of Records (πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας) των εξερχομένων φοιτητών θα πρέπει να σβήσουμε την στήλη με το ECTS Grade; ή όχι;
Μόνον στην περίπτωση που εφαρμόζεται σωστά η κλίμακα ECTS μπορείτε να αφήσετε τους βαθμούς Α, Β κλπ. (με ποσοστά). Αν το Α είναι άριστα, το Β λίαν καλώς, κ.λ.π., αυτό δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της παλαιάς κλίμακας βαθμολογίας ECTS και έτσι δεν πρέπει να την χρησιμοποιήσετε.

8. Γιατί θεσπίστηκε και πως προέκυψε το 30 στο ECTS;
Το 1989 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε πιλοτική εφαρμογή το ECTS με τη συμμετοχή ικανού αριθμού πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους κανόνες του ECTS ήταν ότι ο κανονικός φόρτος εργασίας ενός κανονικού φοιτητή για να αποκτήσει τα αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα εκφράζεται με τον αριθμό 30 πιστωτικές μονάδες για ένα εξάμηνο σπουδών, 20 πιστωτικές μονάδες για ένα τρίμηνο και 60 πιστωτικές μονάδες για ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος. Τα Ιδρύματα που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν, εφάρμοσαν σταδιακά στο Ίδρυμά τους τους κανόνες του συστήματος στην φοιτητική κινητικότητα και με τις ετήσιες εκθέσεις τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστήριξαν την εφαρμογή του. Είναι προφανές ότι στο φόρτο εργασίας συνυπολογίσθηκαν οι ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα και ο φόρτος εργασίας των φοιτητών για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος. Το σύστημα ECTS και οι κανόνες του εφαρμόζονται σήμερα στα Ιδρύματα όχι μόνον της Ευρωπαϊκής ‘Eνωσης αλλά και άλλων χωρών οι οποίες συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια, με
στόχο την ακαδημαϊκή αναγνώριση, τη δίκαιη μεταχείριση των φοιτητών και τέλος, την αναγνώριση των τίτλων σπουδών.

9. Πώς υπολογίζονται οι πιστωτικές μονάδες για την πρακτική άσκηση;
Οι πιστωτικές μονάδες υπολογίζονται σύμφωνα με το φόρτο εργασίας, ο οποίος απαιτείται για την επίτευξη των απαραίτητων μαθησιακών αποτελεσμάτων είτε αυτός αφορά σπουδές, είτε πρακτική άσκηση. Για παράδειγμα, ένα τρίμηνο πρακτικής άσκησης με επιτυχή μαθησιακά αποτελέσματα έχει 20 πιστωτικές μονάδες, ένα εξάμηνο 30 πιστωτικές μονάδες και ένα έτος 60 πιστωτικές μονάδες.

10. Πώς γίνεται η αναδιάρθρωση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ανά 6μηνο ώστε συνολικά να είναι 240 πιστωτικές μονάδες;
Σύμφωνα με το ECTS, 30 πιστωτικές μονάδες εκφράζουν τον φόρτο εργασίας ενός κανονικού φοιτητή ανά εξάμηνο σπουδών. Στηριγμένοι σε αυτό τον κανόνα, οι υπεύθυνοι ακαδημαϊκοί οφείλουν να συνεργασθούν και να κατανείμουν 30 πιστωτικές μονάδες σε κάθε εξάμηνο σπουδών. Πληροφορίες αναλυτικές παρέχονται στον ECTS Οδηγό για τους χρήστες:
Στα Αγγλικά:
 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf
Στα Ελληνικά:  http://www.iky.gr/ects-ds-labels/item/550-odigos-gia-tous-xristes-touects

11. Μπορεί ένας φοιτητής να πάρει το πτυχίο του με περισσότερες από 240 πιστωτικές μονάδες;
Ένας φοιτητής μπορεί να πάρει τον τίτλο του με περισσότερες από 240 πιστωτικές μονάδες διότι στην Ελλάδα υπάρχει σχετική νομοθεσία που δίνει αυτό το δικαίωμα στους φοιτητές. Σε αυτήν την περίπτωση θα φαίνεται στο τέλος του υπο-Τμήματος του Παραρτήματος Kιπλώματος 4.3 ότι πήρε πτυχίο με π.χ. 256 πιστωτικές μονάδες, ενώ στην επίσημη διάρκεια του προγράμματος στο σχετικό υπο-τμήμα του Τμήματος 3 του Παραρτήματος Kιπλώματος θα αναγράφεται 240 πιστωτικές μονάδες, διότι σαν πρόγραμμα 4ετούς φοίτησης έχει αυτόν τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων. Για λόγους διαφάνειας για τον συγκεκριμένο πτυχιούχο θα αναγραφεί στο 6.1 ότι ο πτυχιούχος πήρε το πτυχίο με περισσότερες ΠΜ διότι έκανε χρήση της συγκεκριμένης νομοθεσίας του 1987 που του δίνει αυτό το δικαίωμα: Υπουργική Απόφαση 2166, Αρ.
ΦΕΚ 308/Τεύχος Β/18-6-1987. Αναφορικά με τη βαθμολογία των επί πλέον μαθημάτων και για το εάν αυτή θα ληφθεί υπόψη στον μέσο όρο του τίτλου σπουδών είναι απαραίτητη η λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του Ιδρύματος..

12. Ένα Master πρόγραμμα πόσες πιστωτικές μονάδες έχει;
Μπορεί να έχει το λιγότερο 60 ΠΜ, δηλαδή να είναι επίσημης διάρκειας 2 εξαμήνων σπουδών, 90 ΠΜ δηλαδή 3 εξαμήνων σπουδών ή και 120 ΠΜ δηλαδή 4 εξαμήνων σπουδών.

13. Τί είναι το ECTS και το DS Label και πότε και πώς μπορεί ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης να υποβάλει αίτηση για την απόκτησή του;
Tο ECTS και το DS Label είναι τιμητικές διακρίσεις οι οποίες απονέμονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), σύμφωνα με τους κανόνες που έχει ορίσει η ΕΕ, σε ΙδρύματαΑνώτατης Εκπαίδευσης. Kεικνύουν την υποστήριξη του Ιδρύματος προς τους πτυχιούχους του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (απονέμονται δωρεάν στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα με σωστά μεταφρασμένους τίτλους μαθημάτων) καθώς και την εξωστρέφεια του Ιδρύματος, τον διεθνοποιημένο χαρακτήρα του και τον διεθνή προσανατολισμό του. Απονέμονται μετά από αίτηση-πρόταση του Ιδρύματος και αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Kιεύθυνση Εκπαίδευσης και
Πολιτισμού.
Αιτήσεις υποβάλλονται ετησίως μετά από πρόκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η προκήρυξη στέλνεται σε όλα τα Ιδρύματα από το Υπουργείο Παιδείας (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) και οι Αιτήσεις υποβάλλονται στην Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ. Για την ενημέρωσή σας μπορείτε να δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ  http://www.iky.gr/ects-dslabels

14. Μπορώ να επέμβω κάνοντας αλλαγές στη φόρμα του Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement);
Το Παράρτημα Διπλώματος έχει ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα όπως το έχει ορίσει η ΕΕ  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ds/ds_en.pdf Αποτελείται από 8 τμήματα και τα υπο-τμήματά τους, με την αρίθμηση που φέρει το υπόδειγμα. Kεν
μπορεί ένα Ίδρυμα να προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα ή/και υπο-τμήματα. Τα διάφορα τμήματα και υπο-Tμήματα του Παραρτήματος Διπλώματος πρέπει να συμπληρώνονται για τον κάθε πτυχιούχο σύμφωνα με τις επεξηγηματικές πληροφορίες
που παραθέτει η ΕΕ στην αίτηση για απονομή του DS Label.  http://eacea.ec.europa.eu/llp/support_measures_and_network/documents/2011/diploma_supplement_label_application_form_2012.pdf

15. Υπάρχει μια «επίσημη» ελληνική μετάφραση για το ελληνικό Παράρτημα Διπλώματος ή κάθε Πανεπιστήμιο κάνει τη δική του;
Υπάρχει επίσημη μετάφραση του υποδείγματος του Παραρτήματος Διπλώματος στο ΦΕΚ αρ. Φύλλου 1091/10-8-2006 (σελ. 1,2 & 3) και αυτή έχει προωθηθεί εδώ και πολλά χρόνια σε όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Κανένα Ίδρυμα δεν μπορεί να δημιουργεί δικό του Παράρτημα Διπλώματος και δική του μετάφραση. Οφείλει να ακολουθήσει το υπόδειγμα της ΕΕ  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/doc/ds/ds_en.pdf  σε όλα του τα Τμήματα και υπο-Τμήματα.

16. Πού αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος τα μαθησιακά αποτελέσματα;
Στο Υπο-τμήμα 4.2 του Παραρτήματος Kιπλώματος αναγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα που αφορούν τον τίτλο σπουδών που έλαβε ο συγκεκριμένος πτυχιούχος.

17. Ποιός συγγράφει τα μαθησιακά αποτελέσματα του τίτλου σπουδών;
Για τη συγγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων του τίτλου σπουδών είναι υπεύθυνος ο Πρόεδρος του Τμήματος και οι Καθηγητές, στο πλαίσιο συλλογικής προσπάθειας. Πληροφορίες για το πώς μπορούν να συγγραφούν τα μαθησιακά αποτελέσματα παρέχονται από το TUNING Project:
“A guide to formulating Degree Program Profiles”: http://coreproject.eu/documents/Tuning%20G%20Formulating%20Degree%20PR4.pdf

18. Σε τί διαφέρουν τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα, σε σχέση με τα παραδοσιακά προγράμματα;
Καταβάλλεται προσπάθεια από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όλων των χωρών που συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια, να περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών με κύριο στόχο τη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των μαθημάτων. Τα παραδοσιακά προγράμματα περιλαμβάνουν μόνον την περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος και όχι τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τί θα γνωρίζει, τί θα καταλαβαίνει και τί θα μπορεί να κάνει ο φοιτητής με την επιτυχή περάτωση ενός συγκεκριμένου μαθήματος.

19. Πώς προετοιμάζεται ένας σωστός οδηγός σπουδών;
Προετοιμάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στον ECTS Οδηγό για τους Χρήστες (το link θα το δείτε στην ερώτηση 6). Είναι αναλυτικές και άκρως βοηθητικές οι πληροφορίες που παρέχονται στον Οδηγό ECTS για τους Χρήστες για την προετοιμασία
ενός σωστού Οδηγού Σπουδών.

20. Πως θα πρέπει να είναι ο Οδηγός Σπουδών ώστε να είναι σαφής και κατανοητός;
Σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που περιέχονται στον ECTS Οδηγό για τους Χρήστες (βλ.Checklist σελίδα 28 του Αγγλικού Οδηγού ECTS Users’ Guide και σελίδα 36 του αντίστοιχου Ελληνικού Οδηγού).

21. Τί είναι τα φοιτητοκεντρικά προγράμματα σπουδών;
Τα φοιτητο-κεντρικά προγράμματα σπουδών εστιάζουν σε επικαιροποιημένα προγράμματα που έχουν σαν κύριο στόχο την αναγνώριση του φόρτου εργασίας των φοιτητών, ο οποίος δεν περιλαμβάνει μόνον τις ώρες διδασκαλίας αλλά και όλες τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες στο κάθε μάθημα. Επίσης τα φοιτητο-κεντρικά προγράμματα έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνει το κάθε μάθημα. Τα καθηγητο-κεντρικά προγράμματα εστιάζουν κυρίως στις ώρες διδασκαλίας του καθηγητή και στην ελάχιστη ή στη μη ύπαρξη ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών.

22. Πώς επιδιώκεται συνεργασία με ένα άλλο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού;
Α) έλεγχος από το διαδίκτυο σχετικά με το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών
Β) γλώσσα διδασκαλίας
Γ) ακαδημαϊκό ημερολόγιο
K) αντιστοιχία μαθημάτων περίπου κατά 80 % όσον αφορά το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος
Ε) μαθησιακά αποτελέσματα περίπου παρόμοια με εκείνα που έχουν οι δικοί μας φοιτητές ανά μάθημα
Ζ) κόστος ζωής (να είναι σε κανονικά επίπεδα και όχι πολύ υψηλό).
Η) διευκολύνσεις που προσφέρει το ίδρυμα στους εισερχόμενους φοιτητές
Θ) έλεγχος της κατάστασης των συνεργαζομένων με αυτό άλλων πανεπιστημίων από τον διεθνή χώρο
Ι) στελεχωμένο Γραφείο Erasmus ανάλογα με το μέγεθος του Ιδρύματος
Κ) σε περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή περιλαμβάνει «Ελεύθερες επιλογές» ο ακαδημαϊκός συντονιστής μπορεί να εγκρίνει σε αυτό το πλαίσιο μαθήματα που δεν προσφέρονται στο δικό του πρόγραμμα σπουδών αλλά θεωρεί ότι θα είναι επ’ ωφελεία του φοιτητή. Σε αυτήν την περίπτωση όταν γίνει η αναγνώριση πρέπει το μάθημα να φέρει τον τίτλο που δίνει το πανεπιστήμιο υποδοχής
Λ) επιτόπια επίσκεψη στο ξένο πανεπιστήμιο για διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus
Μ) επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με το Ίδρυμα που μας ενδιαφέρει για αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με δημιουργία συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.

23. Η εκάστοτε βαρύτητα για την αντιστοίχιση των πιστωτικών μονάδων είναι αρμοδιότητα του Τμήματος;
Το κάθε Τμήμα αποφασίζει, με τη συμμετοχή όλων των Ακαδημαϊκών του, την κατανομή των πιστωτικών μονάδων στο κάθε μάθημα. Αυτές οι πιστωτικές μονάδες πρέπει να γίνονται σεβαστές από τους εταίρους και αντίστοιχα οι δικές τους πιστωτικές μονάδες πρέπει να γίνονται σεβαστές από εμάς. Kεν μπορούμε να αναγνωρίζουμε λιγότερες ή περισσότερες πιστωτικές μονάδες από αυτές που δίνονται από το Ίδρυμα υποδοχής στην περίπτωση κινητικότητας φοιτητών.

24. Από ποιον γράφονται τα Μαθησιακά Αποτελέσματα;
Τα μαθησιακά αποτελέσματα συγγράφονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος.

25. Μπορεί η γλώσσα συγγραφής διπλωματικής εργασίας που εκπονείται σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού στα πλαίσια του προγράμματος LLP/ERASMUS να μην είναι η Ελληνική και να είναι μόνο η Αγγλική ;
Υπάρχει σχετικός κανονισμός στα πλαίσια του LLP/ERASMUS ή σχετική οδηγία από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ που να το επιτρέπει και να διασφαλίζει τους φοιτητές όσον αφορά την νομιμότητα;
Η γλώσσα συγγραφής διπλωματικής εργασίας που εκπονείται σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS, αναγράφεται επακριβώς στη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να είναι οποιαδήποτε γλώσσα αποδεκτή και από τα δύο συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

26. Ποια η διαδικασία εάν τα μαθήματα που θα αντιστοιχηθούν, λαμβάνουν περισσότερες ή λιγότερες μονάδες ECTS του αντίστοιχου μαθήματος;
Όταν ο ακαδημαϊκός υπογράφει τη συμφωνία μάθησης κοιτάζει αν τα μαθήματα που θα πάρει ο φοιτητής στο εξωτερικό (Ίδρυμα υποδοχής) έχουν τις ίδιες πιστωτικές μονάδες με αυτές που έχει το δικό του Ίδρυμα (Ίδρυμα προέλευσης). Αν είναι περισσότερες στο Ίδρυμα Υποδοχής θα πρέπει - αν το εγκρίνει - να του δώσει και ένα μάθημα γλώσσας. Αν είναι λιγότερες θα πρέπει να το συνυπολογίσει με ένα μάθημα ακόμα, π.χ. 6 μαθήματα των 5 πιστωτικών μονάδων στο Ίδρυμα Υποδοχής εμείς, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, τα αντιστοιχίζουμε με 5 μαθήματα δικά μας των 6 πιστωτικών μονάδων αρκεί βέβαια να καλύπτονται οι αντίστοιχες γνώσεις. Αυτό το αποφασίζει ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Τμήματος.

27. Τα μαθήματα που έχει επιλέξει ο φοιτητής να πραγματοποιήσει στο Ίδρυμα υποδοχής (εξωτερικού), δεν έχουν αντιστοιχία στο Τμήμα, επίσης υπάρχει η εντύπωση ότι κανένα μάθημα δεν μπορεί να λαμβάνει πάνω από 5 πιστωτικές μονάδες ECTS, όσες δηλαδή δίνονται για τα μαθήματα στο οικείο πρόγραμμα σπουδών.
Ποτέ δεν αφήνουμε να φύγει ο φοιτητής για το εξωτερικό αν δεν έχει διευκρινισθεί το θέμα των μαθημάτων που θα πάρει στο Ίδρυμα υποδοχής. Πρέπει από πριν να ξέρει ο φοιτητής τι θα πάρει στο Ίδρυμα υποδοχής και τι θα του αναγνωρισθεί εφόσον επιτύχει.
Στο Πρόγραμμα Erasmus τα μαθήματα πρέπει να ανήκουν στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών και αν δεν συμπληρώνονται, μπορούμε να δώσουμε ελεύθερες επιλογές αν αυτές προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή. Οι πιστωτικές μονάδες που δίνονται από το Ίδρυμα υποδοχής πρέπει να αναγνωρίζονται όλες - ούτε λιγότερες ούτε περισσότερες. Στην περίπτωση που πάρει φοιτητής μάθημα ή γλώσσα (π.χ. Σουηδικά) που δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα σπουδών του αλλά θέλει να τα πάρει και συμφωνεί ο ακαδημαϊκός συντονιστής, θα πρέπει να αναγραφούν στο 6.1 του Παραρτήματος Διπλώματος. Kεν είναι σύνηθες το φαινόμενο να δίνονται από το Ίδρυμα υποδοχής ακριβώς οι ίδιες πιστωτικές μονάδες με αυτές που δίνει το Ίδρυμα προέλευσης. Επί πλέον είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος να ελέγχονται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο πριν φύγει ο φοιτητής και όχι όταν γυρίσει. Αυτά δηλώνουν τι θα κατανοεί, τι θα ξέρει και τι θα μπορεί να κάνει ο φοιτητής αν περατώσει επιτυχώς το συγκεκριμένο μάθημα. Μελετώνται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και εγκρίνονται ΠΡΙΝ φύγει ο φοιτητής και αναγνωρίζονται όταν επιστρέψει ο φοιτητής και έχει περάσει επιτυχώς το μάθημα.

28. Εάν ένας φοιτητής έχει περάσει όλα τα μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής και επιθυμεί δύο από αυτά - λόγω χαμηλής βαθμολογίας την οποία έχει λάβει - να μην "μετρήσουν" και να επανεξεταστεί σε αυτά στην αντίστοιχη εξεταστική περίοδο του Ιδρύματος από το οποίο προέρχεται, ο φοιτητής έχει αυτό το δικαίωμα;
Ναι, το έχει το δικαίωμα, αρκεί αυτό να προβλέπεται από εσωτερικούς κανονισμούς και να ισχύει και για τους εντόπιους φοιτητές.

29. Εφόσον αυτά τα δύο μαθήματα θα αναγράφονται στο παράρτημα διπλώματος, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα επικάλυψης με τα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών στην ημεδαπή;
Από τη στιγμή που ο φοιτητής δηλώνει ότι ακυρώνει αυτά τα μαθήματα, προφανώς αυτά δεν θα αναγραφούν στο Παράρτημα Kιπλώματος. Επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα επικάλυψης.

30. Κάποιες φορές, φοιτητές που έχουν δυσκολία να περάσουν ένα μάθημα επιλέγουν να πάνε για Erasmus για να το περάσουν στο εξωτερικό. Μπορούμε να αποτρέψουμε αυτή την επιλογή;
Οι φοιτητές δεν αποφασίζουν μόνοι τους ποια μαθήματα θα πάρουν στο εξωτερικό. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Ακαδημαϊκού Συντονιστή να συμφωνήσει ή όχι εκ των προτέρων με τα μαθήματα που προτείνει να πάρει ο φοιτητής στο εξωτερικό. Επομένως έχει τη δυνατότητα να μην επιτρέψει αυτή την πραγματικά απαράδεκτη επιλογή. To Erasmus σαν πρόγραμμα δεν υποστηρίζει και ούτε διευκολύνει τέτοιου είδους επιλογές.

 

Logo_epaithank23-2013nk34.jpg

 
 

©2007-2013 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Κατασκευή ιστοσελίδας - Ιnwebpro LTD